Disclaimer - Easypointer® - Uitkrabben en doorstrijken in één handeling

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Camtronics BV met grote zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Camtronics BV verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar diensten en producten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Camtronics BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Verwijzingen naar websites die niet door Camtronics BV worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Camtronics BV uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Camtronics BV worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Camtronics BV intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Camtronics BV.