Privacy - Easypointer® - Uitkrabben en doorstrijken in één handeling

Privacy Statement

Camtronics BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om evt. informatieverstrekking zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Cookies

In sommige toepassingen kunnen cookies verwerkt worden. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over de gebruiker dat naar de harde schijf van een gebruiker wordt geschreven. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Als de gebruiker de browser sluit, wordt de cookie verwijderd. De reden waarom wij cookies gebruiken is om de gebruikers tijd te besparen. Indien de gebruiker en/of het lid zijn browser zo instelt dat de cookie wordt geweigerd, kan hij of zij desondanks gebruik maken van de site.

Welke informatie verzamelen we?

Camtronics BV verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, e-mail adres. etc.) behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt. Camtronics BV noteert en bewaart informatie zoals tijdstip, browser type, browser taal en IP adres van elke bezoek. Die informatie wordt gebruikt om onze records te controleren en om gebruikers meer relevante diensten te leveren. Zo zou Camtronics BV bijvoorbeeld uw IP adres of uw browsertype kunnen gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de site.

Uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Als u reageert via het e-mailformulier, vragen wij o.a. uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens gebruiken we om u de gevraagde informatie of aanbieding toe te sturen.

We zullen uw gegevens soms gebruiken om u op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, laat het even weten via een e-mail.

Camtronics BV stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen inbraak door derden. Camtronics BV conformeert zich aan actuele richtlijnen van overheid en relevante organisaties die zich toeleggen op de borging van privacy.

GOOGLE ANALYTICS

Camtronics maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Camtronics te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Camtronics en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt en deze zelfs anoniem opslaan.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Camtronics bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je gebruik maakt van de diensten van Camtronics of zo lang als de wet dat voorschrijft. Camtronics mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Je kan een gespecificeerd verzoek tot Camtronics richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

Camtronics zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Camtronics de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Camtronics stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Camtronics de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Camtronics de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Camtronics niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Camtronics de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Camtronics schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Camtronics de (nadere) specificatie heeft verstrekt.