Pointeren / pointmasteren

Wat is pointeren of Pointmasteren?

Pointeren of pointmasteren is een voegtechniek wat met behulp van de Easypointer® voegpen wordt uitgevoerd. Pointeren is het verzamelwoord voor het tegelijkertijd uitkrabben en doorstrijken van een voeg. Hiermee wordt een verdiepte voeg gecreëerd en gelijktijdig een mooi vlakke afgestreken mortel. Het pointeren van voegen is dé voegtechniektrend van de afgelopen tijd en wordt zowel om esthetische, economische als bouwkundige reden toegepast.

ESTHETISCH POINTEREN LEVERT LEVENDIGER METSELWERK

Wat is esthetisch pointeren? Dit is een metselwerkstijl wat wordt toegepast bij zogenaamde jaren 30 huizen. Het is een levendigere metselwerkstijl doordat in het metselwerk schaduwwerking optreedt.  Hoewel er in de dertigerjaren normaal gevoegd werd, leent deze bouwstijl zich toch zeer goed voor het pointeren ofwel pointmasteren.

ECONOMISCH, METSELAAR KAN CONTINU POINTEREN

Waarom is er een economisch voordeel? Het antwoord hierop is drieledig:

  • Pointeren met behulp van de Easypointer® is een continue bewerking. Nadat (een deel) van het metselwerk gezet is, kan er aan een stuk door gepointerd worden (zolang de mortel nog niet uitgehard is). De metselaar kan dus continu blijven pointeren, er hoeft niet tussendoor gestopt te worden om nieuw materiaal te pakken, zoals voegmortel bij het voegen. Dit vermindert aanzienlijk tijd.

  • Na het pointeren is het werk klaar! Er hoeft na het pointeren niet meer gevoegd te worden. Je doet namelijk uitkrabben en doorstrijken in een beweging. Wat ook weer veel tijd bespaard.

  • Door pointeren wordt de esthetiek van het gebouw positief beïnvloed. Dit kan resulteren tot waarde verhogend resultaat. Dit is niet met harde cijfers uit te drukken maar over het groter geheel worden gepointerde muren als mooier bevonden dan niet gepointerde muren.

Bouwkundig beter metselwerk 

Met pointeren wordt de mortel niet alleen uitgekrabd en gladgestreken, maar ook nog eens verdicht. De mortel wordt dus dichter op elkaar gedrukt (ook wel verdichten genoemd). Dit leidt uiteindelijk tot beter weerbestendigheid en het eindresultaat van de mortel is ook steviger, wat leidt tot een stevigere muur.

Voordelen van het pointeren / pointmaster

  1. De voegen worden harder dan met traditionele metselwerk;
  2. Je krijgt een stevigere muur;
  3. Je bespaart de helft van de tijd en daarmee dus ook geld;
  4. Over het algemeen wordt een gepointerde muur mooier gevonden;
  5. Mogelijk waarde verhogend voor het gebouw.

Wil je meer weten over de Easypointer® voegpen?
Wil je meer weten over de voegroller?